خلق موفقیت های بزرگ بدون انگیزه های راسخ میسر نیست.
ما در گروه توسعه اقتصادی آریان کالا فراتر از تجارت و ارزش آفرینی اقتصادی، به دنبال خلق و توسعه انگیزه هایی همچون کار تیمی، کشف و شکوفایی استعدادهای کشورمان و رشد و ایجاد روابط عمیق انسانی هستیم و اگر این انگیزه ها در میان نبود قطعاً کسب و کارمان ملالت آور بوده و هرگز به موفقیت های امروز دست پیدا نمی کرد. پشتوانه این موفقیت ها تلاش بی وقفه خانواده آریان کالا است. ما در این هلدینگ بر این باور هستیم که برای رشد و تعالی ایران عزیز بایستی در عرصه های اقتصادی در سطح بین الملل موفق عمل کرد که در واقع یکی از ارکان تمامیت ارضی کشورها نیز، خودکفایی اقتصادی است.
آینده فرا صنعتی جهان امروز، بدون تجارت پویا و مبتنی بر فناوری اطلاعات امکان پذیر نیست، در همین راستا ما به این باور رسیده ‎ایم که خلاقیت و نوآوری بایسته قرار گرفتن در متن کسب ‎و کارمان را دارد.
با آرزوی موفقیت
با احترام- مجید محمدنژاد
رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی آریان کالا

Majid Mohammadnezhad Executive director and head of directors

فرم

ارتباط با مدیرعامل