درباره ما

درباره هلدينگ آريان كالا

مجموعه شرکت های هلدینگ آریان کالاتوس، از سال 1378 فعالیت بازرگانی خود را با صادرات مواد معدنی و مصالح ساختمانی شروع کرد.

شرکت آریان کالا توس بعد از مدت کوتاهی با کسب موفقیت در حوزه مصالح ساختمانی و مواد معدنی فعالیت بازرگانی خود را به حوزه های مختلف بازرگانی گسترش داد که چندی بعد فعالیت شرکت به بخش بازرگانی محدود نماند و همزمان با مجموعه شرکت های تخصصی دیگر، هلدینگ آریان کالاتوس (AKTHolding) متولد شد.
شرکت ایراک تجارت
مواد غذایی چاچا
شرکت هیدروانرژی ساریکا
هلدینگ گهر
شرکت کهکشان گردان
شرکت هیدروانرژی آریان

زمینه های فعالیت

هلدینگ آریان کالا

شرکت حمل و نقل بین المللی کهکشان گردان

با کهکشان گردان، بازارهای جهانی در تسخیر شماست.

اگر در کارتان حرفه ای هستید، به ما بپیوندید