مدیریت صادرات و واردات برای شرکت های تولید:

 

امروزه با توجه به رشد اقتصادی و توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و به موازات آن توسعه یافتگی در کشورهای مختلف، همواره تبادل کالا و خدمات میان کشورها در حال افزایش است.
از طرف دیگر، عواملی همچون: تغییرات اقتصادی و افزایش نقش کشورهای در حال توسعه در مبادلات جهانی، مشارکت شرکت های متوسط و کوچک در تجارت جهانی افزایش پیدا کرده است لذا در همین راستا هلدینگ آریان کالا در راستای ایجاد بازارهای پایدار برای تولید کنندگان ایرانی با ارائه خدمت مدیریت صادرات، مدیریت واردات(تأمین تجهیزات و مواد اولیه) برای شرکت ها، دسترسی شرکت های ایرانی به بازارهای جهانی را تسریع و تسهیل کرده است.
هلدینگ آریان کالا با مشارکت شرکای تجاری خود در سراسر جهان، کسب و کار شما را به بازارهای جهانی متصل می کند.

 

بازاریبه وسعتجهان

فرم

ثبت سفارش

جهت کسب اطلاعات بیشتر از خدمات مدیریت صادرات و واردات شرکت فرم را تکمیل نمایید