یکی از دپارتمان های فعال هلدینگ آریان کالا توس، دپارتمان خدمات بازرگانی می باشد که به حوزه ارائه خدمات مشاوره بازرگانی در حوزه های گوناگون می پردازد.
هلدینگ آریان کالا توس با شناسایی این نیاز که بسیاری از تولید کنندگان با توجه به توانگری مالی و تمایل به ورود به عرصه صادرات محصولات خود، نیاز به خدمات مشاوره در حوزه مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت لجستیک خود دارند و در همین راستا هلدینگ آریان کالا توس با بهره مندی از مجموعه شرکت های وابسته در حوزه های بازرگانی، حمل و نقل و مشاوره به دنبال ارائه خدمات به گستره نیازهای متنوع فعالان اقتصادی ایران است.

 

لذا دپارتمان خدمات بازرگانی با هدف ارائه خدمات برنامه ریزی و مشاوره به فعالان اقتصادی در 3 حوزه ذیل در هلدینگ آریان کالا توس تأسیس شده است.

فرم

همکاری با شرکت