درباره ما

تاریخچه ما

مجموعه شرکت های هلدینگ آریان کالاتوس، از سال 1378 فعالیت بازرگانی خود را با صادرات مواد معدنی و مصالح ساختمانی شروع کرد.

شرکت آریان کالا توس بعد از مدت کوتاهی با کسب موفقیت در حوزه مصالح ساختمانی و مواد معدنی فعالیت بازرگانی خود را به حوزه های مختلف بازرگانی گسترش داد که چندی بعد فعالیت شرکت به بخش بازرگانی محدود نماند و همزمان با مجموعه شرکت های تخصصی دیگر، هلدینگ آریان کالاتوس (AKTHolding) متولد شد.

در سال 1389 با سرمایه گذاری هلدینگ آریان کالاتوس در حوزه خوراک دام و طیور و تأسیس هلدینگ توسعه گهر با اشتغال زایی مستقیم بیش از 200 نفر، برگ زرین دیگری در کارنامه فعالیت های اقتصادی هلدینگ آریان کالاتوس رقم خورد.

هلدینگ آریان کالا توس با شعار  چابکی در مدیریت، دانش در کار و صداقت با مشتریان، همیشه رسالت خود می دانسته که در بازارهای بین المللی سفیر راستی و درستکاری مردم ایران زمین باشد.

هلدینگ AKT به تاریخ ایران زمین افتخار می کند و همانطور که واژه “آریان” در نام هلدینگ آریان کالا توس خودنمایی می کند، از همین جهت لوگو هلدینگ آریان کالا توس یاداور جام مارلیک که به عنوان نماد کالای آریایی شناخته می شود است.

  • مشتری مداری
  • دانش و تخصص
  • صداقت
  • نوگرایی در خدمات

حروف AKT  که مخفف نام آریان کالا توس می باشد، پیام آور 3 ارزش ویژه این هلدینگ می باشد که همیشه محور رفتار و تجارت این هلدینگ در سطح داخلی و بین المللی بوده است.

Agility

چابکی در مدیریت

Knowledge

دانش و تخصص در کار

Trust

صداقت با مشتریان

gility

چابکی در مدیریت
A

nowledge

تخصص و دانش در کار
K

rust

صداقت با مشتریان
T