هلدینگ آریان کالاتوس با تکیه بر سوابق بازرگانی 25 سال خود، در زمینه بازاریابی و صادرات خدمات فنی و مهندسی و ارائه مشاوره در زمینه عقد قراردادهای بین المللی فنی و مهندسی، آمادگی همکاری با شرکت های فعال در این صنعت را دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً اطلاعات خود را از طریق فرم ذیل ارائه نمایید.

فرم

همکاری با شرکت