مدیریت حمل‌ و نقل و ناوگان ورودی و خروجی و همچنین طراحی شبکه‌ی یکپارچه لجستیک توسط دپارتمان مدیریت زنجیره تأمین و شرکت حمل و نقل بین‌المللی کهکشان گردان(وابسته به هلدینگ آریان کالا توس) صورت می‌پذیرد.
1

حمل جاده ای

مدیریت حمل‌ و نقل و ناوگان ورودی و خروجی و همچنین طراحی شبکه‌ی یکپارچه لجستیک توسط دپارتمان مدیریت زنجیره تأمین و شرکت حمل و نقل بین‌المللی کهکشان گردان(وابسته به هلدینگ آریان کالا توس) صورت می‌پذیرد.

2

حمل و نقل ریلی

یکی از خدمات لجستیکی هلدینگ AKT که به عنوان بسته های لجستیک ترکیبی ارائه می گردد، حوزه حمل ریلی است.
مشاوران و کارشناسان ما در حمل ریلی کلیه کالاها و به خصوص حمل مواد خطرناک و مایعات اشتعال پذیر شما را همراهی می کنند.

3

حمل و نقل محموله‌های دریایی

حمل و نقل محموله‌های دریایی بین‌المللی شامل خدمات همه‌جانبه‌ی مدارک، تشریفات و چارتر دریایی می‌شود. بدین ترتیب ما تحویلی ایمن و سالم را در مقصد تضمین می‌کنیم.
فرمول‌ها و راهکارهای جامع ارائه شده توسط مشاوران هلدینگ AKT با هدف خلق ارزش با شرکای تجاری تهیه و تنظیم می‌شود.

فرم

همکاری با شرکت