هلدینگ AKT با بکارگیری فناوری‌های روز، مدل‌های عملیات بین‌المللی و تحقق ظرفیت‌های ارزش-محور شرکت‌های کوچک و متوسط، زنجیره تامین خدمات را به شرکت‌های طرف قرارداد خود ارائه می‌دهد. انبارداری، برنامه‌ریزی عرضه/تقاضا و انجام سفارشات از جمله فعالیتهای ما در این بخش است.
یکی از حوزه هایی که شرکت ها بایستی در مدیریت و انجام آن قدرتمند عمل کنند زنجیره تأمین است، زنجیره تأمین درست می تواند موفقیت های شرکت را دوچندان کند و از طرفی زنجیره تأمین نادرست می تواند زمینه افول و ضررهای جبران ناپذیر را فراهم کند.
هلدینگ آریان کالا توس با تکیه بر سال ها تجربه صنعتی و بازرگانی خود، در زمینه زنجیره تأمین مواد اولیه شرکت های تولیدی، خدمات مدیریت زنجیره تأمین با محوریت واردات مواد اولیه خارجی را انجام می دهد.
فرم

همکاری با شرکت