هلدینگ آریان کالا با استراتژی سرمایه گذاری متوازن در صنایع مختلف، آمادگی مشارکت و سرمایه گذاری در کسب و کارهای در حال توسعه را دارد لذا شرکت های کوچک و متوسطی که مرحله راه اندازی کسب و کار را پشت سر گذاشته و به دنبال توسعه یا افزایش بهره وری کسب و کار خود هستند می توانند در قالب تکمیل فرم و ارائه طرح کسب و کار خود به واحد مدیریت سرمایه گذاری هلدینگ آریان کالا در راستای جذب سرمایه گذار اقدام نمایند.

مدل کسب و کار چیست

فرم

جذب سرمایه گذار