آدرس: مشهد، بلوار ملک آباد، ملک آباد7، خیابان فرهاد، فرهاد10،پلاک31، کد پستی: 9185753713

شماره تلفن: 8-05137664807

همراه: 09151227293 و 09153831406

شماره فکس: 05137664809

ایمیل: info@kgtarabar.com